You don't have javascript enabled. Good luck with that.
فراموشی رمز عبور
پنجمین نمایشگاه تخصصی گل و گیاه، گیاهان دارويي و ماهیان تزئیني
اتمام نمایشگاه

نمایشگاه مجازی نمایشگاه مجازی گل و گیاه

ابتكار برگزاري نمايشگاه خدمات شهري از اصفهان بوده است/ ذائقه شهروندان را از نمايشگاه ها استخراج مي كنيم

ابتكار برگزاري نمايشگاه خدمات شهري از اصفهان بوده است/ ذائقه شهروندان را از نمايشگاه ها استخراج مي كنيم

در سال های گذشته، مردم آشنایی چندانی با حوزه مبلمان شهری و خدمات شهر نداشتند اما با برپایی این نمایشگاه ها و فرهنگ سازی های لازم، شهروندان با ادبیات مبلمان شهری آشنا شده و این ارتقای سطح فرهنگی و علمی، ارایه خدمات برای شهرداری را نیز آسان تر کرده است.   

صفحه اختصاصي

چهارمین نمایشگاه اختصاصی گل و گلخانه، گیاهان دارویی، صنایع و تجهیزات وابسته 1394

سومین نمایشگاه اختصاصی گل و گياه، گياهان دارويي 1393

تبليغ ما
exinsoft cms

گزارش کلی نمایشگاه

180
مجموعه عضو
46
خبر
34
تصویر

نظرسنجی